ตารางคอร์สอบรม

 

บริษัท เดนตาเพ็กซ์ จำกัด เราเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากงานขาย งานบริการ เรายังเปิดหลักสูตรอบรมรากเทียม และ หลักสูตรอบรมจัดฟัน (Dental Implant Course and Dental Orthodontic Course) ให้ทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับรากฟันเทียมและการจัดฟัน รวมไปถึงคอร์สอบรมอื่นๆที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เพื่อให้ทันตแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรม สามารถนำความรู้ต่างๆไปพัฒนา ประยุกต์ ใช้ในการทำงานต่อไป

Basic Implant Introduction Course

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 2  มีนาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : ลงทะเบียน 1,000 บาท 

1-Year Dental Implant Mini-residency Course  
(Basic-Intermediate-Advanced)

 

กำหนดการ : กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 120,000 บาท

Implant Prosthetic Day

 

กำหนดการ : วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 11,000 บาท

Clinical Implant Workshop

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 36,000 บาท 

Bone Grafting Workshop

 

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Integrated Orthodontic Treatment and Dental Implant Therapy

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

New Generation of One-piece Implant and Simple Aesthetic Immediate Loading Concept        

 

กำหนดการ : 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

Bone Substitute Materials and Techniques 

 

กำหนดการ : 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

Leukocyte Platelet Rich Fibrin Course

 

กำหนดการ : 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

Mini-implant for Prosthetic Replancement Course

 

กำหนดการ : วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Immediate Loading Implant Course

 

กำหนดการ : วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 11,000 บาท

Autologous Bone Grafting 

 

กำหนดการ : วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Laser in Dentistry

 

กำหนดการ :วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Advanced Prosthetic Options Implantology

 

กำหนดการ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม :  5,500 บาท

Implant Complication Managing 

 

กำหนดการ : วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Aesthetic Procedures 

 

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Cone Beam CT for Dental Implant

 

กำหนดการ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 2,500 บาท

Basic Implant Course

 

กำหนดการ : มกราคม - เมษายน พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท

Aesthetic Implant Dentistry and Immediate loading Techniques 

 

กำหนดการ : มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ 2559  เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท

Implant Regenerative Surgery and Prosthodontics

 

กำหนดการ : กันยายน - ธันวาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท

Self-ligating Orthodontics: Introductory course

 

กำหนดการ :วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

2-year Self-ligating Orthodontic Course

 

กำหนดการ : 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : คลิ๊กสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Current Update on Microimplant Anchorage

 

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม :  5,500 บาท

iROK Computerized 3D Clear Aligner Certification Course

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 35,000 บาท

MRC Myofunctional Therapy Course

 

กำหนดการ :วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

Dental Sleep Medicine: Snoring and Sleep Apnea

 

กำหนดการ : 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม :