รากเทียมระบบอินทราล็อค (Intra-Lock System)

 

เป็นระบบที่ทำให้มีการยึดติดกับกระดูกได้รวดเร็ว จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบ Intra-lock® สามารถที่จะทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นกว่าระบบทั่วๆ ไป จึงทำให้สามารถที่จะต่อรากเทียมได้เร็ว ทั้งนี้พื้นผิวของรากเทียมใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า Ossean Surface โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับพื้นผิวของรากเทียม ทำให้การหายของกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมการละลายตัวของกระดูก ในระหว่างที่เกิดการหายของกระดูก มีการเชื่อมต่อกับรากเทียม ด้วยวิธีนี้จะทำให้คนไข้ได้ฟันเร็วกว่าปกติ หรือในหลายๆ กรณีก็สามารถทำฟันปลอมให้คนไข้เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง (3-5 วัน)

 

Intra-Lock
 • ระบบนาโนเทคจาก USA

 • ยึดติดกับกระดูกได้เร็วกว่าปกติ

 • สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ

Blossom
 • รูปแบบใหม่ ทันสมัย สวยงาม

 • ออกแบบเพื่อใส่ในกระดูกได้แน่นขึ้น

 • ไม่เป็นอันตรายต่อกระดูก

Ossean
Milo
 • ผิวรากเทียมนาโน

 • ทำให้สามารถใส่ฟันได้เร็วขึ้น

 • มีความสามารถในการรักษาตามธรรมชาติของร่างกาย

 • ช่วยเร่งให้กระดูกเชื่อมต่อให้กระดูกฝังกันเร็วมากขึ้น

MDL
 • รากเทียมขนาดเล็ก

 • เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีสันกระดูกแคบ

 • ใช้เป็นหลักยึดให้ฟันปลอมแน่นขึ้น

Bone-Graft
 • รากเทียม ขนาดเล็ก

 • เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีสันกระดูกแคบ

 • ฟันปลอมสามารถถอดมาทำความสะอาดได้

L-PRF
 • เครื่องปั่นแยกเลือดธรรมชาติ 100%

 • มีกระบวนการที่ง่ายและสมบูรณ์แบบ

 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • ไม่มีสารเคมี สิ่งเติมแต่ง หรือสารพิษใดๆ ทั้งสิ้น

 • ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาอเมริกา

 • ช่วยสร้างกระดูกให้หนาขึ้น

 • เหมาะสำหรับการทำรากเทียมเพราะทำให้ทำรากเทียมง่ายขึ้น