คอร์สอบรมต่างๆ

 

บริษัทเด็นตาเพ็กซ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ทันตแพทย์ได้พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทจึงได้มีการเชิญวิทยากรทันในและนอกประเทศมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี

 คอร์สอบรมในประเทศ

คอร์สอบรมรากฟันเทียม
(Dental Implant Courses)

 

 

 

  • Clinical Implant Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Autologous Bone Grafting 

 

  • Laser in Dentistry

 

  • Advanced Prosthetic Options Implantology

 

  • Implant Complication Managing 

 

  • Aesthetic Procedures 

 

  • Cone beam CT for Dental Implant

คอร์สอบรมจัดฟัน
(Orthodontic Courses)
 

 

 

  • Current Update on Microimplant Anchorage

 

 

 

 

 

คอร์สอบรมอื่นๆ
(Other Courses)

 

 

 

 ประชุมต่างประเทศ

6th World Society of Lingual Orthodontists 2015

3-5 July 2015 Coex Grand Ballroom, Seoul, Korea

1st L-PRF GLOBAL SYMPOSIUM COSTA RICA, 2015

September 10th - 12th, 2015

Bonegraft Bone, Biomaterial & Beyond

The guided bone and tissue regeneration educational courses

 

Intra-lock Educational Courses