หลักสูตรรากเทียม (Dental Implant Courses)

 

Basic Implant Course

 

 • Intralock Implant System

 • Basic Applications of Micro Implant Anchorage

 • Implant Prosthetic Day

 • Basic Dental Implant Surgery

 • Cone Beam CT and Other Investigation for Dental Implant

 • Intralock Implant System

 • Basic Applications of Micro Implant Anchorage

Aesthetic implant dentistry and immediate loading techniques

 • Autologous Bone Grafting

 • Laser in dentistry

 • Advanced Prosthetic Options Implantology & Implant Full-Mouth Rehabilitation

 • Advanced Applications of Micro Implant Anchorage

 • Facial Aesthetic Procedures in Maxillofacial and Dental Region

 • Implant Prosthetic Day

 • Immediate Loading and All-on-4 Concept

 • Mouth Rehabilitation

 • Implant Complication and Management

Implant regenerative surgery and prosthodontics

 • Systemic Evaluation and Basic Science for Implant Dentistry

 • Bone Grafting Workshop Course

 • Integrated Orthodontic Treatment and Dental Implant Therapy Course

 • Implant supported sleep apnea appliances

 • New generation of one-piece implant

 • Bone Substitute Materials and Techniques Course

 • Leukocyte – Platelet Rich Fibrin (L-PRF) Course

 • Mini-Implant for Prosthetic Replacement Course

 • Implant Occlusion

Intralock Implant System รุ่น 12

กำหนดการวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                  บาท

ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

Intralock Implant System รุ่น 13

กำหนดการวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                  บาท

Basic Applications of Micro Implant Anchorage” รุ่น 12

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                      บาท

ลงทะเบียน

Implant Prosthetic Day รุ่น 12

กำหนดการ : วันพุธ และ ศุกร์ ที่ 7-8 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                                        บาท

 

Basic Dental Implant Surgery รุ่น 13

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                                        บาท

 

ลงทะเบียน

Basic Applications of Micro Implant Anchorage รุ่น 13

กำหนดการ : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม  2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                      บาท

ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

Cone Beam CT and Other Investigation for Dental Implant

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400.​

ค่าอบรม :                                        บาท

 

ลงทะเบียน
คอร์สรากเทียม Leukocyte Platelet Rich Fibrin Course

 

กำหนดการ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

คอร์สรากเทียม Mini-implant for Prosthetic Replancement Course

 

กำหนดการ : วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

อบรมรากเทียม Immediate Loading Implant Course

 

กำหนดการ : วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 11,000 บาท

Autologous Bone Grafting 

 

กำหนดการ : วันจันทร์  ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Laser in Dentistry

 

กำหนดการ :วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Advanced Prosthetic Options Implantology

 

กำหนดการ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม :  5,500 บาท

Implant Complication Managing 

 

กำหนดการ : วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

Aesthetic Procedures 

 

กำหนดการ : วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

อบรมรากเทียม Cone Beam CT for Dental Implant

 

กำหนดการ :วันพฤหัสบดี  ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 2,500 บาท

Basic Implant Course

 

กำหนดการ : มกราคม - เมษายน พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท

Aesthetic Implant Dentistry and Immediate loading Techniques 

 

กำหนดการ : มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ 2559  เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท

Implant Regenerative Surgery and Prosthodontics

 

กำหนดการ : กันยายน - ธันวาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 40,000 บาท