บริษัท เดนตาเพ็กซ์ จํากัด เริ่มต้นดําเนินธุรกิจ นําเข้าสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 โดยยึดมั่นในการสรรหา ผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงผสมผสานกับนวัตกรรมที่นําสมัย โดยมีความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน ในการดําเนินธุรกิจ

                 สินค้าหลักของบริษัทคือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทันตกรรมรากเทียมและทันตกรรมจัดฟันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เดนตาเพ็กซ์ มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นบริษัทผู้ค้าเครื่องมือทันตกรรมระดับแนวหน้า ที่มุ่งมั่น การพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาการทํางานภายในองค์กร ให้มีการประสานงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลไปถึงความตั้งใจ ทุ่มเทร่วมกันของพนักงานในบริษัท ในอันที่จะมุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความมั่นในใจด้านการบริการงานขายให้มากยิ่งขึ้น

                บริษัท เดนตาเพ็กซ์ ถือหลักสําคัญว่า บริษัทจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคํามั่นสัญญาว่า ความสําเร็จของบริษัท จะถูกเติมเต็มได้ต่อเมื่อความสําเร็จนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของลูกค้าของเรา

ABOUT DENTAPEX             

OUR SALE TEAM 

Ms.Auyporn J.
Sale Manager
Mrs.Winitchai J.
Orthodontic Product Manager
Mr.Morakot M.
Implant Product Manager
Ms.Rapeephun K.
CRM & Online Marketing
Show More

Follow us for more updates

 • LINE@
 • Facebook Social Icon

© 2015 by Dentapex

  Contact us for more information

  Opening hours

  Mon - Fri: 8.30 - 17.30

  Sat         : 8.30 - 12.00

  Tell : 02-216-1688

  Tell : 086-3673204

  Line ID : @dentapexclub