คอร์สจัดฟัน (Orthodontic Courses)

 

Self-ligating Orthodontics: Introductory course

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 5,500 บาท

2-year Self-ligating Orthodontic Course

 

กำหนดการ :วันพุธ ที่ 27กรกฎาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : คลิ๊กสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

MRC Myofunctional Therapy Course

 

กำหนดการ :วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 

iROK Computerized 3D Clear Aligner Certification Course

 

กำหนดการ : วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 35,000 บาท

iROK Computerized 3D Clear Aligner Certification Course

 

กำหนดการ : วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2559 เวลา 9.00-16.00 น

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ บ.เดนตาเพ็กซ์ ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า

ค่าอบรม : 35,000 บาท